Σύνδεσμοι

Μικρό εγχειρίδιο για τη νομική αντιμετώπιση καυτών ενεργειακών ζητημάτων. Χρήσιμες πληροφορίες για το συμβόλαιο που έχετε υπογράψει με τη ΔΕΗ.

Άρθρο για κινητοποιήσεις δήμων


Μαζική εξώδικη δήλωση προς τη ΔΕΗ. Οργανώνεται από τους Έλληνες Φορολογούμενους.